Description Images Map Contact
Bidding in progress
Mosshult
SEE ALL IMAGES
Hylte Mosshult Västkusten 51.3 ha Price on request

Väl samlad skogsfastighet om 52,5 ha i Västsverige strax utanför Hyltebruk ca 5 mil från Halmstad och Falkenberg.
Mosshult är fri från byggnader och ligger i ett böljande skogslandskap i Hallands inland med god kommunikation med sin närhet till väg 26.
Skogsmarken uppgår till cirka 47,6 ha produktivt enligt nyupprättad skogsbruksplan. Totalt virkesförråd beräknas till cirka 4 880 m³sk hösten -23, med en medelbonitet om 5,7 m³sk/ha och år.
Pris på förfrågan
Varmt välkommen till Mosshult

Marken
Skog
Skogsmarken uppgår till cirka 47,6 ha produktivt enligt nyupprättad grön skogsbruksplan från AL-skogsdata. Totalt virkesförråd beräknas till 4 880 m³sk med en medelbonitet om 5,7 m³sk/ha och år. Medelförrådet per hektar uppgår således till 102 m³sk. Fastigheten är i en tydlig tillväxtfas med väl etablerade ungskogar. Nuvarande ägare har lagt ner ett stort arbete med framför allt röjning av ungskogar. Skogsvårdsarbetet är väl i fas och nästa ägare kan i lugn och ro planera kommande åtgärder som behöver utföras först om 2-5 år. Avdelning 17 om 1,5 ha är en äldre inäga som planläggaren föreslår som lämplig att plantera. Tillväxten är högre än det planerade uttaget den kommande tioårsperioden och virkesförrådet ökar med 4,7 % innevarande år.
Jordbruksmark

Byggnader
Fastigheten saknar byggnader då dessa är avstyckade sedan tidigare.

Viltvatten
Det finns en mindre skogsgöl i södra delen av fastigheten.

Jakt
Goda jaktmarker framför allt för älg, vildsvin, rådjur samt sedvanligt småvilt. Då väg 26 är försedd med viltstängsel passar jakt med drivande hund utmärkt. Säljaren önskar i första hand att behålla jakten men det är öppet för diskussion.

Naturvärden/fornminnen
Enligt Skogsstyrelsen finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden. Två mindre områden med fossil åkermark finns registrerad och återfinns i delar av avdelning 10, 11 och 12 i skogsbruksplanen.


Inteckningar
Fastigheten är intecknad till 3 100 000 SEK och kommer att överlåtas obelånad.

Visning
Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående jakt eller liknande. Givetvis går det även bra att kontakta ansvarig mäklaren för enskild visning.

Friskrivningsklausul
Det åligger köparen att besiktiga fastigheten och därigenom försäkra sig om fastighetens gränser och skick. Informationen i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller kommande, i detta material ansvaras ej.
Ej heller ansvaras för händelser som ägaren eller Residence Fastighetsmäkleri ej kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren eller Residence förbehåller sig rätten att ändra i beskrivningen, dess omfattning eller dess förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Denna beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt Jordabalken. Ett mer utförligt tekniskt material finns att tillgå efter förfrågan hos ansvarig fastighetsmäklare. Fastigheten kommer säljas med en s.k. friskrivning från dolda fel enligt Jordabalken.

Pris på förfrågan

Försäljningsprocess
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Bud skickas till Residence Christie's, Martin Haraldsson, på e-post: [email protected].

READ MORE
FACTS

Area: Västkusten

Street Address: Mosshult

Plot area: 51.3 ha

Price/offer: Price on request

Västkusten

Martin Haraldsson

Martin Haraldsson

Responsible broker

Martin Haraldsson har varit verksam som fastighetsmäklare sedan 2012, han är även utbildad jägmästare och efter tio år inom skogsindustrin och skogsförvaltning har han en gedigen erfarenhet av skogsfrågor. Han summerar nu tjugo år inom skogs- och fastighetsbranschen. Martin är idag en av de mest kompetenta mäklarna på jord- och skogsfastigheter i Sverige. Han kan hantera stora komplexa försäljningsprocesser som bland annat ansvarig mäklare för utförsäljningen av Stora Ensos och Gysinges bolagsskog på västkusten som genomfördes på miljardnivå. Därtill har han ett stort intresse att utföra ett förstklassigt arbete med att förmedla mindre och välbelägna gårdar i mellan och västra delen av Sverige. Martin är själv skogsägare och har bred erfarenhet av skog och lantbruk samt ett outtröttligt jaktintresse.

Martin bor idag med sin familj i den västsvenska pärlan Falkenberg.

Images

Bostadsbild Bostadsbild
Bostadsbild
Bostadsbild Bostadsbild
Bostadsbild Bostadsbild
Bostadsbild

That's why our customers choose Residence Christie's

The most exclusive homes do not follow the normal housing market development, but are influenced by other factors. Many years of brokerage experience in our niche of the housing market with unusual, and often expensive, objects and access to confidential first-hand information on sales prices mean that our brokers have a unique knowledge that is of great benefit when it comes to valuing homes, estates, farms and other object. It is crucial to then be able to present the objects that are sold in an attractive way with the right advice and pricing. Thanks to that, we can deliver really well-executed and successful mediations to our sellers.

Value a property
Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild

Martin Haraldsson

Responsible broker

Value Housing

Our brokers have deep knowledge and skills that are of great use when it comes to valuing homes, estates, farms and other unique objects.

Read more

Underhand

We specialize in homes that are something out of the ordinary, and 74% of our homes are brokered privately, outside of the public market.

Read more

Common Questions

Together with Residence Christie's International Real Estate, we have an extensive record of potential buyers of high-quality and unique residences.

Read more