Description Images Map Contact
Falkenberg Bredshult 1:7
SEE ALL IMAGES
Falkenberg Falkenberg Bredshult 1:7 Västkusten 134 ha 18 300 000 SEK

Skogsfastighet 134 ha

Väl samlad skogsfastighet med vackert sjöläge om 134 ha i Västsverige i de Halländska skogsbygderna ca 2 mil öster om Ullared .

Skogsfastigheten ligger i ett böljande skogslandskap i Hallands inland. Här i det halländska inlandet är nederbörden riklig. Det tillsammans med god jordmån och en tradition av barrskogskötsel ger bland de produktivaste skogsområdena i Sverige. Bredshult är en fastighet som kombinerar skogsproduktion, jakt, fiske och rekreation med utmärkta förutsättningar till fortsatt god värdeutveckling.

Skog
Skogsmarken uppgår till cirka 115 ha produktivt enligt nyupprättad grön skogsbruksplan från Södra. Totalt virkesförråd beräknas till cirka 17 500 m³sk med en medelbonitet om 9,1 m³sk/ha och år. Åldersfördelningen är relativt jämn med en tydlig puckel för de ungskogar som anlades efter stormarna -05 och -07. Avdelning 92 om 2,6 ha är nyligen avverkad, planering och åtgärder för återbeskogning överlåts till köparen. Tillväxten är högre än det planerade uttaget den kommande tioårsperioden och virkesförrådet ökar med hela 6,3 % innevarande år.

Jordbruksmark
Marken arrenderas av en lantbrukare i trakten på ettårskontrakt vilket ger köparen valfrihet att bruka marken själv alternativt fortsätta att arrendera ut marken. Arrendatorn söker och erhåller EU-stöden. Enligt uppmätningen i skogsbruksplanen uppgår bete- och åkermarksarealen till 7,6 ha.

Byggnader
Fastigheten är saknar byggnader då dessa är avstyckade sedan tidigare. Gränsen för strandskydd i området uppgår till 100 m. Bebyggelse bortom 100 m från vattendrag ska inte vara några hinder. Önskar man bygga närmare vattnet krävs att strandskyddsdispens beviljas.

Sjön
Möjlighet till fiske av de vanligaste insjöfiskarna i angränsande Bredsjön och Blådjupasjön

Jakt
Goda jaktmarker framför allt för älg, vildsvin, rådjur, och hare. Kronhjort finns sporadiskt i området. Jakten är upplåten men möjlig för köparen att överta på tillträdesdagen.
Naturvärden/fornminnen
Enligt Skogsstyrelsen finns två nyckelbiotoper avseende ädellövskog på 0,8 ha (avd 81) och 2,5 ha (avd 66) samt ett område på 0,8 ha (delar av avd 51) med höga naturvärden. Fyndplats för fornminne samt ett mindre område av fossil åkermark är registrerad på åkermarken.

Inteckningar
Fastigheten är fri från penninginteckningar.

Visning
Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående jakt eller liknande. Givetvis går det även bra att kontakta ansvarig mäklaren för enskild visning.

Utgångspris
18 300 000 SEK

Försäljningsprocess
Bud ska vara mäklaren tillhanda senast den 6 februari 2023. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Bud skickas till Residence Christie´s, Martin Haraldsson, på e-post: [email protected] Använd gärna bifogad budblankett. Om du inte erhållit en bekräftelse via mail på inskickat bud senast 24 h efter budtidens utgång ber vi dig kontakta oss snarast.

READ MORE
FACTS

Area: Västkusten

Street Address: Falkenberg Bredshult 1:7

Plot area: 134 ha

Price/offer: 18 300 000 SEK

Martin Haraldsson

Responsible broker

Västkusten

Martin Haraldsson

Martin Haraldsson

Responsible broker

Martin Haraldsson has been active as a real estate agent since 2012, he is also a trained forester and after ten years in the forest industry and forest management, he has solid experience in forest matters. He now totals twenty years in the forestry and real estate industry. Martin is today one of the most competent real estate and forest real estate brokers in Sweden. He can handle large, complex sales processes as, among other things, the responsible broker for the sale of Stora Enso's and Gysinge's company forest on the west coast, which was carried out at the billion level. In addition, he has a great interest in carrying out first-class work in mediating smaller and well-located farms in the middle and western part of Sweden. Martin is a forest owner himself and has broad experience in forestry and agriculture as well as a tireless interest in hunting.

Today, Martin lives with his family in the West Swedish gem of Falkenberg.

Images

Bostadsbild Bostadsbild
Bostadsbild
Bostadsbild Bostadsbild
Bostadsbild Bostadsbild
Bostadsbild

That's why our customers choose Residence Christie's

The most exclusive homes do not follow the normal housing market development, but are influenced by other factors. Many years of brokerage experience in our niche of the housing market with unusual, and often expensive, objects and access to confidential first-hand information on sales prices mean that our brokers have a unique knowledge that is of great benefit when it comes to valuing homes, estates, farms and other object. It is crucial to then be able to present the objects that are sold in an attractive way with the right advice and pricing. Thanks to that, we can deliver really well-executed and successful mediations to our sellers.

Value a property
Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild

Martin Haraldsson

Responsible broker

Value Housing

Our brokers have deep knowledge and skills that are of great use when it comes to valuing homes, estates, farms and other unique objects.

Read more

Underhand

We specialize in homes that are something out of the ordinary, and 74% of our homes are brokered privately, outside of the public market.

Read more

Common Questions

Together with Residence Christie's International Real Estate, we have an extensive record of potential buyers of high-quality and unique residences.

Read more