Description Images Map Contact
Falkenberg Guntorp 218 Västkusten 57.3 ha

Lantlig idyll 57 ha i Falkenberg

Gården ligger i ett vackert skogs- och odlingslandskap strax norr om Asige by ca 1,7 mil sydost om Falkenberg och ca 3 mil nordost från Halmstad. Göteborg nås med bil på lite drygt en timma. Fastigheten lämpar sig väl för de som vill kombinera ett lantligt boende med mindre djurhållning, jord- och skogsbruk eller annan verksamhet.

Skog
Skog cirka 40,7 ha produktiv skogsmark enligt nyupprättad grön skogsbruksplan från AL-skogsdata. Totalt virkesförråd beräknas till cirka 7400 m³sk. Enligt Skogsstyrelsen finns inga nyckelbiotoper. Det finns ett område med höga naturvärden i avdelning 17. Det finns en fyndplats för fornminnen registrerad på sydvästra delen av åkermarken.

Jordbruksmark
Marken arrenderas av en lantbrukare i trakten på ettårskontrakt vilket ger köparen valfrihet att bruka marken själv alternativt fortsätta att arrendera ut marken. Arrendatorn betalar ett årligt arrende om ca 24 000 SEK plus moms. Arrendatorn söker och erhåller EU-stöden. Enligt uppmätningen i skogsbruksplanen uppgår åkermarksarealen till 14,2 ha.

Jakt
Goda jaktmarker, framförallt för vildsvin, rådjur, och hare. Dovhjort finns sporadiskt i området och stammen är i tillväxt. Jakten är upplåten men möjlig för köparen att överta på tillträdesdagen.

Byggnader
Bostadsbyggnad
Klassisk Hallandslänga med genomgångsrum. Boyta 115 kvm enligt taxeringsuppgifter. De första delarna har troligen uppförts 1827 och huset har därefter byggts till i flera omgångar. Vatten finns indraget i huset till köket. Fiber finns indraget. Fastigheten saknar avlopp, mulltoa finns i uthuset. Vatten tas från en egen grävd brunn där vattentillgången har varit undermålig. Huset har låg standard och stora renoveringsbehov alternativt behöver det rivas.

Ekonomibyggnader
Loge/lada
Trästomme med utvändig klädsel av stående träpanel och plåttak. Det äldre kostallet har stomme av vacker huggen gråsten.

Övriga byggnader
Enklare garage och äldre hönshus finns i anslutning till ladans östra gavel. Stomme och utvändig klädsel av trä samt tak av plåt.

Exploatering och övriga mervärden
Asige är ett mycket attraktivt område att bebygga för att bo lantligt. Ett flertal bostadshus och hästgårdar har etablerats i närområdet den senaste tiden och en lämplig plats för ytterligare bebyggelse skulle kunna vara det nordöstra åkermarksskiftet som anges med avdelningsnummer 28 i skogskartan.

Försäljningsprocess
Utgångspris 8 500 000 SEK. Bud skall vara mäklaren tillhanda senast 20 oktober.
Fastigheten säljs i första hand i sin helhet till en och samma köpare. Då fastigheten har ett flertal skiften ges möjlighet att även lägga bud på delarna. En försäljning i delar kräver att en fastighetsreglering genomförs till en av köparen ägd lantbruksfastighet i närområdet. Köparen står i så fall kostnaderna för de erforderliga lantmäteriförrättningar som krävs.

Visning
Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående jakt eller liknande.
Varmt välkommen att kontakta mäklaren för visning av byggnader och ytterligare information.

READ MORE
FACTS

Area: Västkusten

Street Address: Guntorp 218

Living space: 115 kvm

Other space: 5 kvm

Plot area: 57.3 ha

Martin Haraldsson

Responsible broker
Martin Haraldsson

Martin Haraldsson

Responsible broker

Martin Haraldsson has been active as a real estate agent since 2012, he is also a trained forester and after ten years in the forest industry and forest management, he has solid experience in forest matters. He now totals twenty years in the forestry and real estate industry. Martin is today one of the most competent real estate and forest real estate brokers in Sweden. He can handle large, complex sales processes as, among other things, the responsible broker for the sale of Stora Enso's and Gysinge's company forest on the west coast, which was carried out at the billion level. In addition, he has a great interest in carrying out first-class work in mediating smaller and well-located farms in the middle and western part of Sweden. Martin is a forest owner himself and has broad experience in forestry and agriculture as well as a tireless interest in hunting.

Today, Martin lives with his family in the West Swedish gem of Falkenberg.

Images

Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild

Martin Haraldsson

Responsible broker

Value Housing

Our brokers have deep knowledge and skills that are of great use when it comes to valuing homes, estates, farms and other unique objects.

Read more

Underhand

We specialize in homes that are something out of the ordinary, and 74% of our homes are brokered privately, outside of the public market.

Read more

Common Questions

Together with Residence Christie's International Real Estate, we have an extensive record of potential buyers of high-quality and unique residences.

Read more