Villa Merlo

Omgiven av en vacker engelsk park och högt beläget med utsikt över dalgången ligger Villa Merlo, eller Merlo slott.

Villa Merlo för tankarna till medeltida tyska riddarborgar. Arkitekterna bakom huset är I G Clason och Fritz Eckert. De ritade något för sin tid ovanligt med asymmetrisk fasad och planlösning, byggt i gult tegel med fasadmönster i rött.

Villa Merlo

Villa Merlo uppfördes under åren 1883-1885 som sommarbostad åt direktör och grosshandlare Fredrik Bünsow. Fredrik Bünsow hade kommit till Sundsvallstrakten under 1840-talet, och övertagit sin morbrors trävarurörelse. Bünsow expanderade sin rörelse kraftigt de kommande åren. Sundsvall var vid denna tid ett av Norra Europas industriella centrum med inte mindre än drygt 40 olika sågverk och omfattande sjöfart, då mycket av trävarorna skeppades vidare via Stockholm mot andra länder.

Genom utbyggnad av timmerflottningen i de norrländska älvarna kunde det åtråvärda timret forslas ned till kusten och sågverken. Bünsow såg det strategiska läget i Timrå med tillgång av flottat virke från Indalsälven och Ljungan, och efter inköp av Skönviks glasbruk fick han tillgång till det viktiga hamnområdet för utforsling av trävarorna.

1873 förvärvades jordbruksegendomen Merlo, som på den tiden hade ett av de större jordbruken i Medelpad. Både jordbruket och trädgårdsskötsel var av stort intresse för Bünsow, och förutom att jordbruket utvecklades anlades även en handelsträdgård på Merlo.

På denna tid sågades det under sommarhalvåret och det var viktigt för Bünsow att då bo nära sina sågverk. Under vintern bodde de som många andra träpatroner på Strandvägen i Stockholm, där fortfarande Bünsowska huset ligger på Strandvägen 29-33. Den första tiden på Merlo användes den ursprungliga mangårdsbyggnaden och 1883 började så arbetet med att uppföra en ny huvudbyggnad som sommarresidens. Huset byggdes med gediget material och bland annat så importerades det gula teglet från Flensburg i Tyskland, då svenskt tegel inte ansågs vara lika bra.

Fredrik Bünsow avled på Merlo 1897, och arvet efter honom delades upp inom familjen. Vid den tiden ansågs Bünsow vara en av de förmögnaste personer i Sverige efter Alfred Nobel. Villa Merlo ärvdes av dottern Alma Nordström. Efter att Almas son Lennart Nordström avgått som VD för Skönviks bruk 1924, valde man att sälja Villa Merlo till Skönviks AB. Därefter fungerade Villan som chefsbostad.

Ivar Kreuger förvärvades Skönviks AB 1929 och tillsammans med flera andra sågverksbolag bildades Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA. Därefter följde åren för Villa Merlo som bostad fram till 1951, då beslutades att utan att påverka husets yttre eller inre representationsdelar använda byggnaden såsom arkiv. SCAs arkiv flyttas hösten 2022 till Centrum för Näringslivs historia och det är dags för en ny framtid för detta fantastiska hus.

Vill du veta mer om Villa Merlo kan läsa mer här eller kontakta ansvarig mäklare Martin Sundström på 070-617 07 33 eller [email protected].