Description Images Map Contact
Sätra brunn - en by från 1700-talet
SEE ALL IMAGES
Sala Sätra brunn - en by från 1700-talet 25 min norr om Västerås 58 ha 67 000 000 SEK

Världsunik by från 1700-talet

Under 1600-talet var intresset för hälsokällor stort, framförallt på kontinenten. Urban Hjärne hade besökt ett flertal av dessa och sökte nu efter motsvarande källor på svensk mark. Läkaren Samuel Skragge som var påläst om källvattnets medicinska möjligheter fann källsprången i närheten av Sätra by värda att undersöka ur hälsoperspektiv. Vattenprov som togs visade sig innehålla mycket bra kvalitet. År 1700 köpte Skragge in marken och en brunnsverksamhet öppnades 1701. Skragge kunde inte slutföra sin satsning i Sätra då han drogs in i det ryska fälttåget men brunnsverksamheten fortsatte och en medveten bebyggelsekaraktär med stadsmässighet tog form. Då brunnsdrickandet skulle åtföljas av promenader anlades också ett antal alléer samt en park. På 1740-talet köpte biskop Kalsenius från Västerås in marken och samtliga hus och efter några år testamenterades detta till Uppsala akademi i vars ägo den befann sig ända till mitten av 1900-talet.

Många har besökt brunnen under åren och ekonomin har historiskt baserat sig på betalande brunnsgäster, såväl högrestånd som allmoge. En period av jämnare ekonomisk tillväxt startade under 1930-talet då Pensionsstyrelsen, senare Riksförsäkringsverket, årligen remitterade patienter för vård till brunnen. Under seklens lopp har byggnadsstilen varierat inom Sätra Brunn. Viktigt har dock hela tiden varit att brunnen kunnat bibehålla sin ursprungliga funktion, att vårda sjuka och erbjuda en rekreativ miljö. Verksamheten har ända från 1700-talet till våra dagar i huvudsak bedrivits under den varma delen av året och flertalet hus är timmerhus, med relativt bra förutsättningar att värmas upp, en del byggnader är redan isolerade och används året om.

Nuvarande ägare tog över Sätra Brunn 2002 med en vision om att bevara och utveckla miljön och verksamheten. Ägargruppen har haft ledorden läkande, lärande och skapande som grund för utvecklingen av verksamheten. Verksamheten idag är högst levande och bedrivs i huvudsak inom hotell och restaurang, konferens, badhus med spa, fullbelagd förskola samt egen dryckestillverkning. Totalt omfattar marken 58 ha varav en separat skogsfastighet om 34 ha. Därtill är midsommarfirande, konserter, bröllop, jul och nyårsfirande återkommande och mycket uppskattade arrangemang. Verksamheten omsätter totalt ca 30-34 miljoner kr per år (2019).

För information om anläggningen vänligen se https://satrabrunn.se

Detta är sannerligen ett unikt tillfälle att förvärva en egen fullt fungerande by med helande källvatten och intressant historia. Välkommen!

READ MORE
FACTS

Area: 25 min norr om Västerås

Street Address: Sätra brunn - en by från 1700-talet

Plot area: 58 ha

Price/offer: 67 000 000 SEK

Jonas Martinsson

Responsible broker

25 min norr om Västerås

Jonas Martinsson

Jonas Martinsson

Responsible broker

Jonas with Anders and Henric is part of our stately home team who work all over Sweden. He started working in the industry in 2001 with commercial properties. Shortly thereafter, he focused on working with farms and has since then been a strong contributing factor to building up the farm side at Residence. Jonas is one of the founders of Residence and was previously active in the Stockholm area. He has a university degree and works with larger manors and attractive holiday homes. Jonas is raised on a stately home just outside Varberg on the west coast and today he has the entire west coast. and inland as working area. In his spare time he likes to spend time in nature or at sea.

”Att sälja min släktgård var inte lätt beslut att ta och en komplex process både juridiskt och emotionellt. Direkt när jag träffade Jonas visade han stor förståelse för min situation på alla plan och lotsade mig igenom hela processen. Han såg gårdens mjuka värden också och lyckades omsätta det ut mot kund. Det var många visningar, olika bud kantade av förslag men Jonas höll ihop försäljningen på ett förstklassigt sätt och jag fick en underbar köpare som jag idag har en mycket bra relation till.”  

former client

Images

Bostadsbild Hus 1-3
Hus 1, 2 och 3 hotell, badhus
Hus 23 Socitetshuset Hus 4 Badhuset
Hus 4 Badhuset Hus 29 Kyrkan
Bostadsbild

That's why our customers choose Residence Christie's

The most exclusive homes do not follow the normal housing market development, but are influenced by other factors. Many years of brokerage experience in our niche of the housing market with unusual, and often expensive, objects and access to confidential first-hand information on sales prices mean that our brokers have a unique knowledge that is of great benefit when it comes to valuing homes, estates, farms and other object. It is crucial to then be able to present the objects that are sold in an attractive way with the right advice and pricing. Thanks to that, we can deliver really well-executed and successful mediations to our sellers.

Value a property
Bostadsbild Hus 7 Förskolan Hus 7 Förskolan Bostadsbild Hus 3 Hotellet Hus 2 Huvudbyggnad hotell Naturligt källvatten Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Hus 4 Badhuset, gym Hus 23 Socitetshuset Hus 23 Socitetshuset Hus 26 tysta huset Hus 26 tysta huset Hus 29 kyrkan Hus 29 Hus 29 kyrkan Bostadsbild Hus 60 Wallrave Bostadsbild Hus 51-59 Brunnsgården Bostadsbild Midsommar med 6000 personer! Yoga i underskön miljö Hus 30 Brunnen Bostadsbild Tappning av eget källvatten Bostadsbild Hus 31 Gamla Receptionen Hus 35 Fribergs badhus Hus 37 Glas Badhus Hus 73 Bergabo Hus 17 Nybygget Bostadsbild Hus 17 Nybygget Hus 12-14 Stora- Mellan och Lilla Broarna Bostadsbild Hus 19 Granbacken Hus 24 Björnbo Hus 79 Läkarstugan Hus 80 Snickeriet Bostadsbild Fastighetskarta Sätra Brunn 1:2, Skogsfastighet Sätra Brunn 1:10 Karta över byn Bostadsbild

Jonas Martinsson

Responsible broker

Value Housing

Our brokers have deep knowledge and skills that are of great use when it comes to valuing homes, estates, farms and other unique objects.

Read more

Underhand

We specialize in homes that are something out of the ordinary, and 74% of our homes are brokered privately, outside of the public market.

Read more

Common Questions

Together with Residence Christie's International Real Estate, we have an extensive record of potential buyers of high-quality and unique residences.

Read more