Description Images Map Contact
Södra Äskeryd 301
SEE ALL IMAGES
Hylte Södra Äskeryd 301 25.4 ha 2 300 000 SEK

25 ha skog i Halland

Skogsfastighet om 25,4 ha i Halland strax utanför Hyltebruk ca 5 mil från Halmstad och Falkenberg.
Äskeryd är fördelad på två skiften med egna skogsbilvägar och en stuga med privat infart, lämplig för övernattning. Här kan du sitta på förstukvisten och lyssna in vårens ankomst och betrakta naturens vackra skiftningar under året, grillkvällar med vänner under sommarnätter i väntan på soluppgång, se älgen passera en disig höstmorgon eller höra snön knastra under fötterna en klar vinterdag, allt detta medan du själv väljer hur skogen ska utvecklas eller hur nästa jaktdag planeras. Fastigheten lämpar sig väl som ett första köp eller utökning av befintligt skogsinnehav.
Skogsmarken uppgår till 24,8 ha produktivt enligt nyupprättad skogsbruksplan. Totalt virkesförråd beräknas till ca 2 300 m³sk hösten -23, med en medelbonitet om 7,8 m³sk/ha och år.

Utgångspris 2 300 000 Bud mäklaren tillhanda senast 25 april. Försäljning sker för dödsbos räkning.

Varmt välkommen till Äskeryd

Skog
Skogsmarken uppgår till cirka 24,8 ha produktivt enligt nyupprättad grön skogsbruksplan från AL-skogsdata. Totalt virkesförråd beräknas till 2 305 m³sk med en medelbonitet om 7,8 m³sk/ha och år. Medelförrådet per hektar uppgår således till 93 m³sk. Fastigheten är i en tydlig tillväxtfas. Planläggaren rekommenderar att hjälpplantering utförs på 0,9 ha och återbeskogning på ytterligare 0,3 ha samt 5 ha ungskogsröjning innevarande år.
Ca 1100 m³sk finns i huggningsklass S1 och tillgängligt för avverkning. Tillväxttakten av virkesförrådet ökar med 5,5 % innevarande år.

Byggnader
På fastigheten finns en mindre stuga lämplig för rastning eller övernattning med el och torrtoalett. Kök, och ett inrett rum med altan. Fastigheten är inte ansluten till elnätet utan el har producerats via motordrivet elverk. På norra skiftet finns en enklare maskinhall med utvändig klädsel av plåt.

Jakt
Goda jaktmarker framför allt för älg, vildsvin, rådjur samt sedvanligt småvilt. Angränsande jaktlag önskar fortsatta samarbete med möjlighet att jaga över större arealer.

Naturvärden/fornminnen
Enligt Skogsstyrelsen finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden.

Inteckningar
Fastigheten är intecknad till 238 000 SEK och kommer att överlåtas obelånad.

Visning
Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående jakt eller liknande. Givetvis går det även bra att kontakta ansvarig mäklaren för enskild visning.

Friskrivningsklausul
Det åligger köparen att besiktiga fastigheten och därigenom försäkra sig om fastighetens gränser och skick. Informationen i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller kommande, i detta material ansvaras ej.
Ej heller ansvaras för händelser som ägaren eller Residence Fastighetsmäkleri ej kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren eller Residence förbehåller sig rätten att ändra i beskrivningen, dess omfattning eller dess förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Denna beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt Jordabalken. Ett mer utförligt tekniskt material finns att tillgå efter förfrågan hos ansvarig fastighetsmäklare. Fastigheten kommer säljas med en s.k. friskrivning från dolda fel enligt Jordabalken.


Försäljningsprocess
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Bud skickas till Residence Christie's, Martin Haraldsson, på e-post: [email protected].

READ MORE
FACTS

Street Address: Södra Äskeryd 301

Plot area: 25.4 ha

Price/offer: 2 300 000 SEK

Martin Haraldsson

Martin Haraldsson

Responsible broker

Martin Haraldsson har varit verksam som fastighetsmäklare sedan 2012, han är även utbildad jägmästare och efter tio år inom skogsindustrin och skogsförvaltning har han en gedigen erfarenhet av skogsfrågor. Han summerar nu tjugo år inom skogs- och fastighetsbranschen. Martin är idag en av de mest kompetenta mäklarna på jord- och skogsfastigheter i Sverige. Han kan hantera stora komplexa försäljningsprocesser som bland annat ansvarig mäklare för utförsäljningen av Stora Ensos och Gysinges bolagsskog på västkusten som genomfördes på miljardnivå. Därtill har han ett stort intresse att utföra ett förstklassigt arbete med att förmedla mindre och välbelägna gårdar i mellan och västra delen av Sverige. Martin är själv skogsägare och har bred erfarenhet av skog och lantbruk samt ett outtröttligt jaktintresse.

Martin bor idag med sin familj i den västsvenska pärlan Falkenberg.

Images

Bostadsbild Bostadsbild
Bostadsbild
Bostadsbild Bostadsbild
Bostadsbild Bostadsbild
Bostadsbild

That's why our customers choose Residence Christie's

The most exclusive homes do not follow the normal housing market development, but are influenced by other factors. Many years of brokerage experience in our niche of the housing market with unusual, and often expensive, objects and access to confidential first-hand information on sales prices mean that our brokers have a unique knowledge that is of great benefit when it comes to valuing homes, estates, farms and other object. It is crucial to then be able to present the objects that are sold in an attractive way with the right advice and pricing. Thanks to that, we can deliver really well-executed and successful mediations to our sellers.

Value a property
Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild

Martin Haraldsson

Responsible broker

Value Housing

Our brokers have deep knowledge and skills that are of great use when it comes to valuing homes, estates, farms and other unique objects.

Read more

Underhand

We specialize in homes that are something out of the ordinary, and 74% of our homes are brokered privately, outside of the public market.

Read more

Common Questions

Together with Residence Christie's International Real Estate, we have an extensive record of potential buyers of high-quality and unique residences.

Read more