Beskrivning Bilder Karta
Sigtuna Wenngarns slott 375748 kvm

Anrikt slott anno 1670 med tillhörande by invid Sigtuna

Wenngarn omnämns första gången på år 1167 i Sveriges äldsta bevarade pergamentshandling. Handlingen avsåg ett förlikningsavtal i Sigtuna ting avseende mark mellan katolska kyrkans gråbrödramukar och Konungens fogde herr Björn av Wenngarn. Under denna period uppfördes fyra tegelhus av munkarna som idag är källarvarv under slottets kapell. Gustav Wasa ärver i skiftet från ätten Baner/Ekasläkten, Wenngarn som införlivas till kronan och blir kungligt slott samt bebos av Gustav Wasa och Johan den III. Johan den III förlänade slottet år 1568 till hertig Magnus av Sachsen Lauenburg. Det är först i slutet av 1500-talet som sonen hertig Gustav av Sachsen uppförde det fasta stenhuset som kunde mäta sig med dagens vackra slott.
Egendomen drogs åter in som krongods år 1619 av Gustav den II Adolf som sedermera förlänade godset till Frans Bernard von Thurn. Släkten sålde det år 1653 till Magnus Gabriel De la Gardie som påbörjade en omfattande ombyggnation av slottet.Slottet färdigställdes mellan 1653-1670 av riksrådet Magnus Gabriel de la Gardie. Tillsammans med arkitekten Jean De la Vallée skapade de en underbar barockanläggning där stor möda lades på att bygga en magnifik park som på sin storhetstid hade få motsvarigheter i Sverige.

Tidigare riksantikvarien Roland Pålsson uttryckte sig poetisk om Wenngarn slott med dess park. " Wenngarns slott är på många plan den mest fullödiga översättningen som har gjorts till svenskan av den italienska renässansvillan med dess rötter i antikens idévärld. Beläget ungefär lika långt från Stockholm som Frescati och Tivoli från Rom bär Magnus Gabriel de la Gardies lantslott i sin gestaltning en omisskännlig prägel av idén om villan som en tillflyktsort från huvudstadens officiella liv med dess förkonstliga, hyckleri och intriger."

Flera tak och väggmålningar finns bevarade trots de instutionella ägarnas framfart. Disasalen och slottskapellet är de två mest omtalade rummen i slottet. Kapellet uppvisar en synnerligen bevarad barock interiör som vittnar om De la Gardies djupa trosinriktning. Tavlorna i Disasalen hänger idag på Nationalmuseum.

Idag finns fem lägenheter på slottet varav paradvåningen ligger högst upp med utsikt över parken. Trots slottets anor fungerar det utmärkt som modern bostad.
För närvarande undersöks möjligheten att förvärva ett till slottet angränsande markområde om 600 ha.

Ägaren Wenngarn AB har bedrivit omfattande uthyrningsverksamhet på fastigheten, men verkasamheten är under avveckling. Idag finns totalt 70 hus om ca 23 000 kvm & det finns ytterligare ett tiotal ekonomibyggnader. Marken består av 37 ha & omfattar 12 ha slottspark & stora grönområden samt tomter till de olika byggnaderna. Merparten av de kvarvarande hyresavtalen är utan besittningsrätt.

Nu utbjuds slottet till försäljning med tillhörande by

Fastigheten försäljes i sin helhet genom bud. Respektera säljarens önskemål om bokning av visning. Vänligen maila in er intresseanmälan.

LÄS MER
FAKTA

Område: Wenngarns slott

Boarea: 2200 kvm

Tomtarea: 375748 kvm

Våra mäklare har den erfarenhet, expertis och utbildning som krävs för att garantera värderingar av högsta kvalitet, också av helt unika bostäder och gårdar.

Läs mer om värdering av bostad

Vi är specialister på bostäder med det lilla extra och diskreta affärer. En stor andel av våra bostäder förmedlas underhand, utanför den publika marknaden.

Läs mer om underhand

Vårt unika kundregister är fullt av kvalitetsmedvetna spekulanter. Kanske finns köparen av din bostad redan i vårt kontaktnät?

Upptäck vilka bostäder som efterfrågas