Beskrivning Bilder Karta Kontakt
Borås Västra Götaland 161.7 ha 16 500 000 KR

Skogfastighet i Borås

Unik möjlighet att förvärva en stor stadsnära skogsfastighet om 191 ha i anslutning till expansiva Borås. Virkesförråd ca 15 100 m³sk med en årlig tillväxt om 5,9%. Strandlinje mot Viaredssjön, bra vägnät.

I södra Västergötlands skogsbygder strax väster om Borås finns Arås. Skogsfastigheten som totalt uppgår till 191 ha varav 162 ha land och 28,9 ha vatten. En barrdominerad produktionsfastighet med god tillväxt. Fastighetens marker är fördelade på två stora skiften. Det ena skiftet ligger strax utanför handelsområdet Viared och har lång strand i Viaredssjön. Det andra skiftet ligger söder om Viskafors. Båda skiftena har väl utbyggda skogsvägar.

Skog
Skogsmarken uppgår till ca 147 ha produktivt enligt skogsbruksplan. Skogsbruksplanen är ajourhållen och uppdaterad av Vida. Nuvarande naturvårdsavsättning räcker inte till för att uppnå kraven för en certifiering. Den uppdaterade skogsbruksplanen visar på ca 15 100 m³sk i stående virkesförråd varav 75 % gran, 20 % tall och ca 5 5% löv. Den ungskogsdominerade fastigheten har tack vare välskötta planeringar just nu en löpande tillväxt på 883 m³sk/år. Tillväxten är dessutom högre än det planerade uttaget den kommande tioårsperioden och virkesförrådet ökar således med 5,8 % innevarande år. De nya planteringar är främst planterade och självföryngrade med gran. Skogsbilvägarna är försedda med låsta vägbommar.

Jakt
Jaktmöjligheten är goda efter främst älg, rådjur och gris. Skiftet vid Viskafors är utarrenderat till 2056 till Rogsås jaktklubb med ett indexreglerat arrende om 6660 SEK/år. Skiftet vid Viared på 107 ha är tillgängligt för köparen. Med fastigheten följer möjlighet till fiske i samfällt fiske i Viaredssjön samt i flera mindre sjöar.

Vindkraft
Det finns inga pågående projekteringar av vindkraft som berör fastigheten. Enligt kommunens vindbruksutredning ligger fastigheten inte inom ett område som vore mest lämpade för vindkraftsetablering.

Naturvärden/fornminnen
Enligt Skogsstyrelsen finns inga registrerade nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen registrerade på fastigheten.

Visning
Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående jakt eller liknande. Vägbommarna är låsta så kontakta mäklaren inför besök på fastigheten. Givetvis går det även bra att kontakta ansvarig mäklaren för enskild visning.

Varmt välkommen till Borås Arås 1:3

LÄS MER
FAKTA

Område: Västra Götaland

Tomtarea: 161.7 ha

Pris/bud: 16 500 000 KR

Västra Götaland

Martin Haraldsson

Martin Haraldsson

Ansvarig mäklare

Martin Haraldsson har varit verksam som fastighetsmäklare sedan 2012, han är även utbildad jägmästare och efter tio år inom skogsindustrin och skogsförvaltning har han en gedigen erfarenhet av skogsfrågor. Han summerar nu tjugo år inom skogs- och fastighetsbranschen. Martin är idag en av de mest kompetenta mäklarna på jord- och skogsfastigheter i Sverige. Han kan hantera stora komplexa försäljningsprocesser som bland annat ansvarig mäklare för utförsäljningen av Stora Ensos och Gysinges bolagsskog på västkusten som genomfördes på miljardnivå. Därtill har han ett stort intresse att utföra ett förstklassigt arbete med att förmedla mindre och välbelägna gårdar i mellan och västra delen av Sverige. Martin är själv skogsägare och har bred erfarenhet av skog och lantbruk samt ett outtröttligt jaktintresse.

Martin bor idag med sin familj i den västsvenska pärlan Falkenberg.

Bilder

Bostadsbild Bostadsbild
Bostadsbild
Bostadsbild Bostadsbild
Bostadsbild Bostadsbild
Bostadsbild

Tankar vid värdering

De mest exklusiva bostäderna följer inte den vanliga bostadsmarknadens utveckling, utan påverkas av andra faktorer. Mångårig erfarenhet av förmedling inom vår nisch av bostadsmarknaden med ovanliga, och ofta dyra, objekt och tillgång till konfidentiell förstahandsinformation om försäljningspriser gör att våra mäklare har en unik kunskap som är till stor nytta när det handlar om att värdera bostäder, gods, gårdar och andra objekt. Det är avgörande för att sedan kunna presentera objekten som säljs på ett attraktivt sätt med rätt rådgivning och prissättning. Tack vare det kan vi leverera riktigt väl utförda och framgångsrika förmedlingar till våra säljare.

Boka värdering
Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild

Martin Haraldsson

Ansvarig mäklare

Våra mäklare har den erfarenhet, expertis och utbildning som krävs för att garantera värderingar av högsta kvalitet, också av helt unika bostäder och gårdar.

Läs mer om värdering av bostad

Vi är specialister på bostäder med det lilla extra och diskreta affärer. En stor andel av våra bostäder förmedlas underhand, utanför den publika marknaden.

Läs mer om underhand

Vårt unika kundregister är fullt av kvalitetsmedvetna spekulanter. Kanske finns köparen av din bostad redan i vårt kontaktnät?

Upptäck vilka bostäder som efterfrågas