Beskrivning Bilder Karta Kontakt
Södra Äskeryd 301
ALLA BILDER
Hylte Södra Äskeryd 301 25.4 ha 2 300 000 KR

25 ha skog i Halland

Skogsfastighet om 25,4 ha i Halland strax utanför Hyltebruk ca 5 mil från Halmstad och Falkenberg.
Äskeryd är fördelad på två skiften med egna skogsbilvägar och en stuga med privat infart, lämplig för övernattning. Här kan du sitta på förstukvisten och lyssna in vårens ankomst och betrakta naturens vackra skiftningar under året, grillkvällar med vänner under sommarnätter i väntan på soluppgång, se älgen passera en disig höstmorgon eller höra snön knastra under fötterna en klar vinterdag, allt detta medan du själv väljer hur skogen ska utvecklas eller hur nästa jaktdag planeras. Fastigheten lämpar sig väl som ett första köp eller utökning av befintligt skogsinnehav.
Skogsmarken uppgår till 24,8 ha produktivt enligt nyupprättad skogsbruksplan. Totalt virkesförråd beräknas till ca 2 300 m³sk hösten -23, med en medelbonitet om 7,8 m³sk/ha och år.

Utgångspris 2 300 000 Bud mäklaren tillhanda senast 25 april. Försäljning sker för dödsbos räkning.

Varmt välkommen till Äskeryd

Skog
Skogsmarken uppgår till cirka 24,8 ha produktivt enligt nyupprättad grön skogsbruksplan från AL-skogsdata. Totalt virkesförråd beräknas till 2 305 m³sk med en medelbonitet om 7,8 m³sk/ha och år. Medelförrådet per hektar uppgår således till 93 m³sk. Fastigheten är i en tydlig tillväxtfas. Planläggaren rekommenderar att hjälpplantering utförs på 0,9 ha och återbeskogning på ytterligare 0,3 ha samt 5 ha ungskogsröjning innevarande år.
Ca 1100 m³sk finns i huggningsklass S1 och tillgängligt för avverkning. Tillväxttakten av virkesförrådet ökar med 5,5 % innevarande år.

Byggnader
På fastigheten finns en mindre stuga lämplig för rastning eller övernattning med el och torrtoalett. Kök, och ett inrett rum med altan. Fastigheten är inte ansluten till elnätet utan el har producerats via motordrivet elverk. På norra skiftet finns en enklare maskinhall med utvändig klädsel av plåt.

Jakt
Goda jaktmarker framför allt för älg, vildsvin, rådjur samt sedvanligt småvilt. Angränsande jaktlag önskar fortsatta samarbete med möjlighet att jaga över större arealer.

Naturvärden/fornminnen
Enligt Skogsstyrelsen finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden.

Inteckningar
Fastigheten är intecknad till 238 000 SEK och kommer att överlåtas obelånad.

Visning
Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående jakt eller liknande. Givetvis går det även bra att kontakta ansvarig mäklaren för enskild visning.

Friskrivningsklausul
Det åligger köparen att besiktiga fastigheten och därigenom försäkra sig om fastighetens gränser och skick. Informationen i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller kommande, i detta material ansvaras ej.
Ej heller ansvaras för händelser som ägaren eller Residence Fastighetsmäkleri ej kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren eller Residence förbehåller sig rätten att ändra i beskrivningen, dess omfattning eller dess förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Denna beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt Jordabalken. Ett mer utförligt tekniskt material finns att tillgå efter förfrågan hos ansvarig fastighetsmäklare. Fastigheten kommer säljas med en s.k. friskrivning från dolda fel enligt Jordabalken.


Försäljningsprocess
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Bud skickas till Residence Christie's, Martin Haraldsson, på e-post: [email protected].

LÄS MER
FAKTA

Adress: Södra Äskeryd 301

Tomtarea: 25.4 ha

Pris/bud: 2 300 000 KR

Martin Haraldsson

Martin Haraldsson

Ansvarig mäklare

Martin Haraldsson har varit verksam som fastighetsmäklare sedan 2012, han är även utbildad jägmästare och efter tio år inom skogsindustrin och skogsförvaltning har han en gedigen erfarenhet av skogsfrågor. Han summerar nu tjugo år inom skogs- och fastighetsbranschen. Martin är idag en av de mest kompetenta mäklarna på jord- och skogsfastigheter i Sverige. Han kan hantera stora komplexa försäljningsprocesser som bland annat ansvarig mäklare för utförsäljningen av Stora Ensos och Gysinges bolagsskog på västkusten som genomfördes på miljardnivå. Därtill har han ett stort intresse att utföra ett förstklassigt arbete med att förmedla mindre och välbelägna gårdar i mellan och västra delen av Sverige. Martin är själv skogsägare och har bred erfarenhet av skog och lantbruk samt ett outtröttligt jaktintresse.

Martin bor idag med sin familj i den västsvenska pärlan Falkenberg.

Bilder

Bostadsbild Bostadsbild
Bostadsbild
Bostadsbild Bostadsbild
Bostadsbild Bostadsbild
Bostadsbild

Tankar vid värdering

De mest exklusiva bostäderna följer inte den vanliga bostadsmarknadens utveckling, utan påverkas av andra faktorer. Mångårig erfarenhet av förmedling inom vår nisch av bostadsmarknaden med ovanliga, och ofta dyra, objekt och tillgång till konfidentiell förstahandsinformation om försäljningspriser gör att våra mäklare har en unik kunskap som är till stor nytta när det handlar om att värdera bostäder, gods, gårdar och andra objekt. Det är avgörande för att sedan kunna presentera objekten som säljs på ett attraktivt sätt med rätt rådgivning och prissättning. Tack vare det kan vi leverera riktigt väl utförda och framgångsrika förmedlingar till våra säljare.

Boka värdering
Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild

Martin Haraldsson

Ansvarig mäklare

Våra mäklare har den erfarenhet, expertis och utbildning som krävs för att garantera värderingar av högsta kvalitet, också av helt unika bostäder och gårdar.

Läs mer om värdering av bostad

Vi är specialister på bostäder med det lilla extra och diskreta affärer. En stor andel av våra bostäder förmedlas underhand, utanför den publika marknaden.

Läs mer om underhand

Vårt unika kundregister är fullt av kvalitetsmedvetna spekulanter. Kanske finns köparen av din bostad redan i vårt kontaktnät?

Upptäck vilka bostäder som efterfrågas