Beskrivning Bilder Karta Kontakt
Axtorna 3:11
ALLA BILDER
Falkenberg Axtorna 3:11 Västkusten 43.6 ha 6 000 000 KRVälskött skogsfastighet med god tillväxt och fri från byggnader. Virkesförråd om ca 5 950 m³sk, bonitet 9,3 m³sk/ha och år. Privat läge 20 min öster om Falkenberg med egen jakt.
Totalt 43,6 ha varav 40,3 ha produktiv skogsareal strax öster om Falkenberg.

Utgångspris 6 000 000. Sista bud dag 14 dec.

Varmt välkommen till Axtorna 3:11.


Skog
Skogsmarken uppgår till cirka 40,3 ha produktivt enligt grön skogsbruksplan. Skogsbruksplanen är nyligen upprättad av AL Skogsdata. Totalt virkesförråd beräknas uppgå till ca 6 000 m³sk, med en medelbonitet om 9,3 m³sk/ha och år. Medelförrådet per hektar uppgår således till 148 m³sk. Fastigheten är i en tydlig tillväxtfas med etablerade föryngringar och nyröjda planteringar. Bra vägnät helt på egen mark.
Skogsvårdsarbetet är väl i fas och nästa ägare kan i lugn och ro planera kommande åtgärder som behöver utföras först om 2-5 år. Planläggaren har föreslagit att delar av den betesmarken beskogas och har där påtalat att föryngringsarbetet ska påbörjas.

Ca 3280 m3sk skog finns i huggningsklasserna S1 och S2 som möjlig föryngringsavverkning för köparen. Tillväxten är något högre än det planerade uttaget den kommande tioårsperioden och virkesförrådet ökar med 4,7 % innevarande år.

Jordbruksmark
En lantbrukare i trakten nyttjar betesmarken, ingen betalning har utgått. Fastighetsägaren har inte sökt några EU-stöd.

Byggnader
Fastigheten är obebyggd. Gränsen för strandskydd i området uppgår till 100 m. Bebyggelse bortom 100 m från vattendrag ska inte vara några hinder. Önskar man bygga närmare vattnet krävs att strandskyddsdispens beviljas.

Vindkraft
Det finns inga pågående projekteringar av vindkraft som berör fastigheten. Enligt kommunens vindbruksutredning ligger fastigheten inte inom ett område som vore mest lämpade för vindkraftsetablering.

Jakt
Goda jaktmarker framför allt för älg, vildsvin, rådjur samt sedvanligt småvilt. Jakten är upplåten kommande jaktår och är därmed tillgänglig för köparen 2024-07-01. Nuvarande jaktarrende genererar en årlig intäkt om 6 000 SEK +moms.

Naturvärden/fornminnen
Enligt Skogsstyrelsen finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten. Fornminnen finns i form av fossil åkermark. Se även skogsbruksplan.

Inteckningar
Fastigheten är intecknad till 1 478 000 SEK och kommer att överlåtas obelånad.

Visning
Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående jakt eller liknande. Givetvis går det även bra att kontakta ansvarig mäklaren för enskild visning.

Utgångspris
6 000 000 SEK

Försäljningsprocess
Bud ska vara mäklaren tillhanda senast den 14 dec 2023. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Bud skickas till Residence Christie´s, Martin Haraldsson, på e-post: [email protected]. Använd gärna bifogad budblankett. Om du inte erhållit en bekräftelse via mejl på inskickat bud senast 24 h efter budtidens utgång ber vi dig kontakta oss snarast.

LÄS MER
FAKTA

Område: Västkusten

Adress: Axtorna 3:11

Tomtarea: 43.6 ha

Pris/bud: 6 000 000 KR

DOKUMENT
Visningar

Kontakta mäklaren för mer information.

Västkusten

Martin Haraldsson

Martin Haraldsson

Ansvarig mäklare

Martin Haraldsson har varit verksam som fastighetsmäklare sedan 2012, han är även utbildad jägmästare och efter tio år inom skogsindustrin och skogsförvaltning har han en gedigen erfarenhet av skogsfrågor. Han summerar nu tjugo år inom skogs- och fastighetsbranschen. Martin är idag en av de mest kompetenta mäklarna på jord- och skogsfastigheter i Sverige. Han kan hantera stora komplexa försäljningsprocesser som bland annat ansvarig mäklare för utförsäljningen av Stora Ensos och Gysinges bolagsskog på västkusten som genomfördes på miljardnivå. Därtill har han ett stort intresse att utföra ett förstklassigt arbete med att förmedla mindre och välbelägna gårdar i mellan och västra delen av Sverige. Martin är själv skogsägare och har bred erfarenhet av skog och lantbruk samt ett outtröttligt jaktintresse.

Martin bor idag med sin familj i den västsvenska pärlan Falkenberg.

Bilder

Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild

Martin Haraldsson

Ansvarig mäklare

Värdera bostad

Våra mäklare har en djup kunskap och kompetens som är till stor nytta när det handlar om att värdera bostäder, gods, gårdar och andra unika objekt.

Läs mer

Underhand

Vi är specialiserade på bostäder som är något utöver det vanliga, och 74% av våra bostäder förmedlas underhand, utanför den publika marknaden.

Läs mer

Kunder söker

Tillsammans med Residence Christie's International Real Estate har vi ett omfattande register över potentiella köpare av högkvalitativa och unika bostäder.

Läs mer