Beskrivning Bilder Karta Kontakt
Budgivning pågår
Alvhaga 310
ALLA BILDER
Falkenberg Alvhaga 310 73.7 ha 9 500 000 KR

Alvhaga 1:5

Barrdominerad produktionsfastighet med närhet till natursköna området i trakten av Fegensjön med goda möjligheter till jakt, fiske och friluftsliv. Totalt 75,2 ha i ett samlat skifte med bra vägnät. Belägen ca 5,5 mil öster om Varberg och Falkenberg.

Skogsmarken uppgår till cirka 67,6 ha produktivt enligt ny skogsbruksplan. Totalt virkesförråd beräknas till cirka 6 357 m³sk med en medelbonitet om 7,8 m³sk/ha och år.

Utgångspris 9 500 000.

Varmt välkommen till Alvhaga 1:5


Skog
Skogsmarken uppgår till cirka 67,6 ha produktivt enligt grön skogsbruksplan. Skogsbruksplanen är gjord av Leif Persson AL-skogsdata och fältarbetet utfördes under juni månad. Totalt virkesförråd beräknas uppgå till ca 6 357 m³sk inklusive årets tillväxt, med en medelbonitet om 7,8 m³sk/ha och år. Medelförrådet per hektar uppgår således till 94 m³sk. Fastigheten är i en tydlig tillväxtfas med etablerade föryngringar och nygallrade granbestånd. Skogsbilvägarna är i gott skick och planerade så att de ger en god täckning av marken. I de nyanlagda planteringarna behöver återväxtkontroll genomföras inför kommande säsong. Utöver det är skogsvårdsarbetet väl i fas och nästa ägare kan i lugn och ro planera kommande åtgärder som behöver utföras först om 2-5 år. Ca 1594 m3sk skog finns i huggningsklasserna S1 och S2 som möjlig föryngringsavverkning för köparen. Tillväxten är högre än det planerade uttaget den kommande tioårsperioden och virkesförrådet ökar med hela 6,2 % innevarande år.

Turiststugor
På fastigheten finns 6 stugor samt ett servicehus med åretrunt standard som används för uthyrning. Husen ligger utmed enskild väg och erbjuder ett mycket harmoniskt boende utan större vägar eller störande trafik. Två större stugor uppförda 1997 på 110 kvm med 10+2 bäddar vardera samt fyra stugor på 48 kvm med 4+1 bäddar. Samtliga med utsikt mot Kvarnsjön. Uppvärmning med direktverkande el och luftvärmepumpar. Vatten från borrad brunn och godkänt avlopp. Fiber finns indraget till servicehus och fördelas via wifi mellan stugorna. Ca 5000 gästnätter uthyrda under 2022. Något högre beläggning hitintills under 2023. Uthyrningen har kombinerats med båt och kanotuthyrning samt jaktarrangemang, fiske, hundträning och friluftsupplevelser.

Vatten
Kvarnsjön ligger idylliskt i fastighetens södra del och erbjuder privat fiske från land eller båt. Närhet till de stora sjöarna Fegensjön, Kalvsjön och ån Ätran ger obegränsade möjligheter till fiske och paddling

Vindkraft
Det finns inga pågående projekteringar av vindkraft som berör fastigheten. Enligt kommunens vindbruksutredning ligger fastigheten inte inom ett område som vore mest lämpade för vindkraftsetablering.

Jakt
Goda jaktmarker framför allt för älg, vildsvin, rådjur samt sedvanligt småvilt. Kronhjort finns sporadiskt i området. Då fastigheten ligger långt från trafikerade vägar passar jakt med drivande hund utmärkt.

Naturvärden/fornminnen
Enligt Skogsstyrelsen finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten. Fornminnen eller kulturminnen återfinns på fastigheten bland annat Stenkittlabergen som sägs utgöra den gamla landsgränsen mellan Danmark fram till 1658.

Inteckningar
Fastigheten är intecknad till 1 500 000 SEK och kommer att överlåtas obelånad.

Avstyckning
Stugan Tomtebrölet som ligger intill Björsegölen i fastighetens västra del är inlämnad för avstyckning och ingår inte i försäljningen

Visning
Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående jakt eller liknande. Givetvis går det även bra att kontakta ansvarig mäklaren för enskild visning.

Friskrivningsklausul
Det åligger köparen att besiktiga fastigheten och därigenom försäkra sig om fastighetens gränser och skick. Informationen i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller kommande, i detta material ansvaras ej.
Ej heller ansvaras för händelser som ägaren eller Residence Fastighetsmäkleri ej kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren eller Residence förbehåller sig rätten att ändra i beskrivningen, dess omfattning eller dess förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Denna beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt Jordabalken. Ett mer utförligt tekniskt material finns att tillgå efter förfrågan hos ansvarig fastighetsmäklare. Fastigheten kommer säljas med en s.k. friskrivning från dolda fel enligt Jordabalken.

LÄS MER
FAKTA

Adress: Alvhaga 310

Boarea: 28 kvm

Tomtarea: 73.7 ha

Pris/bud: 9 500 000 KR

DOKUMENT
Visningar

Kontakta mäklaren för mer information.

Martin Haraldsson

Martin Haraldsson

Ansvarig mäklare

Martin Haraldsson har varit verksam som fastighetsmäklare sedan 2012, han är även utbildad jägmästare och efter tio år inom skogsindustrin och skogsförvaltning har han en gedigen erfarenhet av skogsfrågor. Han summerar nu tjugo år inom skogs- och fastighetsbranschen. Martin är idag en av de mest kompetenta mäklarna på jord- och skogsfastigheter i Sverige. Han kan hantera stora komplexa försäljningsprocesser som bland annat ansvarig mäklare för utförsäljningen av Stora Ensos och Gysinges bolagsskog på västkusten som genomfördes på miljardnivå. Därtill har han ett stort intresse att utföra ett förstklassigt arbete med att förmedla mindre och välbelägna gårdar i mellan och västra delen av Sverige. Martin är själv skogsägare och har bred erfarenhet av skog och lantbruk samt ett outtröttligt jaktintresse.

Martin bor idag med sin familj i den västsvenska pärlan Falkenberg.

Bilder

Bostadsbild Bostadsbild
Bostadsbild
Bostadsbild Bostadsbild
Bostadsbild Bostadsbild
Bostadsbild

Tankar vid värdering

De mest exklusiva bostäderna följer inte den vanliga bostadsmarknadens utveckling, utan påverkas av andra faktorer. Mångårig erfarenhet av förmedling inom vår nisch av bostadsmarknaden med ovanliga, och ofta dyra, objekt och tillgång till konfidentiell förstahandsinformation om försäljningspriser gör att våra mäklare har en unik kunskap som är till stor nytta när det handlar om att värdera bostäder, gods, gårdar och andra objekt. Det är avgörande för att sedan kunna presentera objekten som säljs på ett attraktivt sätt med rätt rådgivning och prissättning. Tack vare det kan vi leverera riktigt väl utförda och framgångsrika förmedlingar till våra säljare.

Boka värdering
Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild

Martin Haraldsson

Ansvarig mäklare

Våra mäklare har den erfarenhet, expertis och utbildning som krävs för att garantera värderingar av högsta kvalitet, också av helt unika bostäder och gårdar.

Läs mer om värdering av bostad

Vi är specialister på bostäder med det lilla extra och diskreta affärer. En stor andel av våra bostäder förmedlas underhand, utanför den publika marknaden.

Läs mer om underhand

Vårt unika kundregister är fullt av kvalitetsmedvetna spekulanter. Kanske finns köparen av din bostad redan i vårt kontaktnät?

Upptäck vilka bostäder som efterfrågas