Beskrivning Bilder Karta Kontakt
Falkenberg Västkusten 134 ha

Skogsfastighet 134 ha

Väl samlad skogsfastighet med vackert sjöläge om 134 ha i Västsverige i de Halländska skogsbygderna ca 2 mil öster om Ullared .

Skogsfastigheten ligger i ett böljande skogslandskap i Hallands inland. Här i det halländska inlandet är nederbörden riklig. Det tillsammans med god jordmån och en tradition av barrskogskötsel ger bland de produktivaste skogsområdena i Sverige. Bredshult är en fastighet som kombinerar skogsproduktion, jakt, fiske och rekreation med utmärkta förutsättningar till fortsatt god värdeutveckling.

Skog
Skogsmarken uppgår till cirka 115 ha produktivt enligt nyupprättad grön skogsbruksplan från Södra. Totalt virkesförråd beräknas till cirka 17 500 m³sk med en medelbonitet om 9,1 m³sk/ha och år. Åldersfördelningen är relativt jämn med en tydlig puckel för de ungskogar som anlades efter stormarna -05 och -07. Avdelning 92 om 2,6 ha är nyligen avverkad, planering och åtgärder för återbeskogning överlåts till köparen. Tillväxten är högre än det planerade uttaget den kommande tioårsperioden och virkesförrådet ökar med hela 6,3 % innevarande år.

Jordbruksmark
Marken arrenderas av en lantbrukare i trakten på ettårskontrakt vilket ger köparen valfrihet att bruka marken själv alternativt fortsätta att arrendera ut marken. Arrendatorn söker och erhåller EU-stöden. Enligt uppmätningen i skogsbruksplanen uppgår bete- och åkermarksarealen till 7,6 ha.

Byggnader
Fastigheten är saknar byggnader då dessa är avstyckade sedan tidigare. Gränsen för strandskydd i området uppgår till 100 m. Bebyggelse bortom 100 m från vattendrag ska inte vara några hinder. Önskar man bygga närmare vattnet krävs att strandskyddsdispens beviljas.

Sjön
Möjlighet till fiske av de vanligaste insjöfiskarna i angränsande Bredsjön och Blådjupasjön

Jakt
Goda jaktmarker framför allt för älg, vildsvin, rådjur, och hare. Kronhjort finns sporadiskt i området. Jakten är upplåten men möjlig för köparen att överta på tillträdesdagen.
Naturvärden/fornminnen
Enligt Skogsstyrelsen finns två nyckelbiotoper avseende ädellövskog på 0,8 ha (avd 81) och 2,5 ha (avd 66) samt ett område på 0,8 ha (delar av avd 51) med höga naturvärden. Fyndplats för fornminne samt ett mindre område av fossil åkermark är registrerad på åkermarken.

Inteckningar
Fastigheten är fri från penninginteckningar.

Visning
Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående jakt eller liknande. Givetvis går det även bra att kontakta ansvarig mäklaren för enskild visning.

Utgångspris
18 300 000 SEK

Försäljningsprocess
Bud ska vara mäklaren tillhanda senast den 6 februari 2023. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Bud skickas till Residence Christie´s, Martin Haraldsson, på e-post: [email protected]. Använd gärna bifogad budblankett. Om du inte erhållit en bekräftelse via mail på inskickat bud senast 24 h efter budtidens utgång ber vi dig kontakta oss snarast.

LÄS MER
FAKTA

Område: Västkusten

Tomtarea: 134 ha

Martin Haraldsson

Ansvarig mäklare
Martin Haraldsson

Martin Haraldsson

Ansvarig mäklare

Martin Haraldsson har varit verksam som fastighetsmäklare sedan 2012, han är även utbildad jägmästare och efter tio år inom skogsindustrin och skogsförvaltning har han en gedigen erfarenhet av skogsfrågor. Han summerar nu tjugo år inom skogs- och fastighetsbranschen. Martin är idag en av de mest kompetenta mäklarna på jord- och skogsfastigheter i Sverige. Han kan hantera stora komplexa försäljningsprocesser som bland annat ansvarig mäklare för utförsäljningen av Stora Ensos och Gysinges bolagsskog på västkusten som genomfördes på miljardnivå. Därtill har han ett stort intresse att utföra ett förstklassigt arbete med att förmedla mindre och välbelägna gårdar i mellan och västra delen av Sverige. Martin är själv skogsägare och har bred erfarenhet av skog och lantbruk samt ett outtröttligt jaktintresse.

Martin bor idag med sin familj i den västsvenska pärlan Falkenberg.

Bilder

Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild

Martin Haraldsson

Ansvarig mäklare

Våra mäklare har den erfarenhet, expertis och utbildning som krävs för att garantera värderingar av högsta kvalitet, också av helt unika bostäder och gårdar.

Läs mer om värdering av bostad

Vi är specialister på bostäder med det lilla extra och diskreta affärer. En stor andel av våra bostäder förmedlas underhand, utanför den publika marknaden.

Läs mer om underhand

Vårt unika kundregister är fullt av kvalitetsmedvetna spekulanter. Kanske finns köparen av din bostad redan i vårt kontaktnät?

Upptäck vilka bostäder som efterfrågas