Beskrivning Bilder Karta Kontakt
Falkenberg Västkusten 57.3 ha

Lantlig idyll 57 ha i Falkenberg

Gården ligger i ett vackert skogs- och odlingslandskap strax norr om Asige by ca 1,7 mil sydost om Falkenberg och ca 3 mil nordost från Halmstad. Göteborg nås med bil på lite drygt en timma. Fastigheten lämpar sig väl för de som vill kombinera ett lantligt boende med mindre djurhållning, jord- och skogsbruk eller annan verksamhet.

Skog
Skog cirka 40,7 ha produktiv skogsmark enligt nyupprättad grön skogsbruksplan från AL-skogsdata. Totalt virkesförråd beräknas till cirka 7400 m³sk. Enligt Skogsstyrelsen finns inga nyckelbiotoper. Det finns ett område med höga naturvärden i avdelning 17. Det finns en fyndplats för fornminnen registrerad på sydvästra delen av åkermarken.

Jordbruksmark
Marken arrenderas av en lantbrukare i trakten på ettårskontrakt vilket ger köparen valfrihet att bruka marken själv alternativt fortsätta att arrendera ut marken. Arrendatorn betalar ett årligt arrende om ca 24 000 SEK plus moms. Arrendatorn söker och erhåller EU-stöden. Enligt uppmätningen i skogsbruksplanen uppgår åkermarksarealen till 14,2 ha.

Jakt
Goda jaktmarker, framförallt för vildsvin, rådjur, och hare. Dovhjort finns sporadiskt i området och stammen är i tillväxt. Jakten är upplåten men möjlig för köparen att överta på tillträdesdagen.

Byggnader
Bostadsbyggnad
Klassisk Hallandslänga med genomgångsrum. Boyta 115 kvm enligt taxeringsuppgifter. De första delarna har troligen uppförts 1827 och huset har därefter byggts till i flera omgångar. Vatten finns indraget i huset till köket. Fiber finns indraget. Fastigheten saknar avlopp, mulltoa finns i uthuset. Vatten tas från en egen grävd brunn där vattentillgången har varit undermålig. Huset har låg standard och stora renoveringsbehov alternativt behöver det rivas.

Ekonomibyggnader
Loge/lada
Trästomme med utvändig klädsel av stående träpanel och plåttak. Det äldre kostallet har stomme av vacker huggen gråsten.

Övriga byggnader
Enklare garage och äldre hönshus finns i anslutning till ladans östra gavel. Stomme och utvändig klädsel av trä samt tak av plåt.

Exploatering och övriga mervärden
Asige är ett mycket attraktivt område att bebygga för att bo lantligt. Ett flertal bostadshus och hästgårdar har etablerats i närområdet den senaste tiden och en lämplig plats för ytterligare bebyggelse skulle kunna vara det nordöstra åkermarksskiftet som anges med avdelningsnummer 28 i skogskartan.

Försäljningsprocess
Utgångspris 8 500 000 SEK. Bud skall vara mäklaren tillhanda senast 20 oktober.
Fastigheten säljs i första hand i sin helhet till en och samma köpare. Då fastigheten har ett flertal skiften ges möjlighet att även lägga bud på delarna. En försäljning i delar kräver att en fastighetsreglering genomförs till en av köparen ägd lantbruksfastighet i närområdet. Köparen står i så fall kostnaderna för de erforderliga lantmäteriförrättningar som krävs.

Visning
Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående jakt eller liknande.
Varmt välkommen att kontakta mäklaren för visning av byggnader och ytterligare information.

LÄS MER
FAKTA

Område: Västkusten

Boarea: 115 kvm

Biarea: 5 kvm

Tomtarea: 57.3 ha

Martin Haraldsson

Ansvarig mäklare
Martin Haraldsson

Martin Haraldsson

Ansvarig mäklare

Martin Haraldsson har varit verksam som fastighetsmäklare sedan 2012, han är även utbildad jägmästare och efter tio år inom skogsindustrin och skogsförvaltning har han en gedigen erfarenhet av skogsfrågor. Han summerar nu tjugo år inom skogs- och fastighetsbranschen. Martin är idag en av de mest kompetenta mäklarna på jord- och skogsfastigheter i Sverige. Han kan hantera stora komplexa försäljningsprocesser som bland annat ansvarig mäklare för utförsäljningen av Stora Ensos och Gysinges bolagsskog på västkusten som genomfördes på miljardnivå. Därtill har han ett stort intresse att utföra ett förstklassigt arbete med att förmedla mindre och välbelägna gårdar i mellan och västra delen av Sverige. Martin är själv skogsägare och har bred erfarenhet av skog och lantbruk samt ett outtröttligt jaktintresse.

Martin bor idag med sin familj i den västsvenska pärlan Falkenberg.

Bilder

Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild Bostadsbild

Martin Haraldsson

Ansvarig mäklare

Våra mäklare har den erfarenhet, expertis och utbildning som krävs för att garantera värderingar av högsta kvalitet, också av helt unika bostäder och gårdar.

Läs mer om värdering av bostad

Vi är specialister på bostäder med det lilla extra och diskreta affärer. En stor andel av våra bostäder förmedlas underhand, utanför den publika marknaden.

Läs mer om underhand

Vårt unika kundregister är fullt av kvalitetsmedvetna spekulanter. Kanske finns köparen av din bostad redan i vårt kontaktnät?

Upptäck vilka bostäder som efterfrågas